top of page
Péče o těhotné a ultrazvuk

První návštěva: je nejvhodnější v 7. – 8. týdnu těhotenství (počítáno od prvního dne menstruace), kdy provedeme ultrazvukové vyšetření, určíme stáří gravidity, termín porodu a naplánujeme další kontroly

Dále  Vám nabídneme vyšetření v prvním trimestru ( tzv. prvotrimestrální screening ). Jde o kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening. Z výsledku testu se stanoví rizika chromozomálních vad,  riziko preeklampsie a růstové retardace plodu. Tento test není hrazen z veřejného zdravotního pojištění,  ale všechny pojišťovny na něj přispívají.

 

Laboratorní vyšetření do 14. týdne ( odběr krve  nalačno)  – bude stanovena krevní skupina a RhD faktor, krevní obraz,  screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek a sérologické vyšetření HIV, HBsAg, protilátek proti syfilis a glykemie nalačno.

 

První poradna do 14. týdne:  Vystavíme těhotenskou průkazku.

 

V každé těhotenské poradně:  zvážíme hmotnost, a změříme tlak krve, vyšetříme moč proužkem ( pro stanovení bílkoviny a cukru). 

 

Screeningové ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. týdnu 

 

Ve 24.–28. týdnu: vyloučení těhotenské cukrovky (gestační diabetes mellitus) - provedeme orálně glukózový toleranční test 

 

Laboratorní vyšetření ve 28.–34. týdnu: odběr krve na kontrolu krevního obrazu.

 

Ultrazvukové vyšetření ve 30.–32. týdnu  

 

Ve 35.-37. týdnu: odběr stěru z pochvy (k vyloučení betahemolytického streptokoka)

*Veškerá dispenzární péče vychází z doporučení schválených  výborem ČGPS ČLS JEP 17.01.2019


Provádíme 3D i 4D ultrazvuky těhotných, na něž je nutné se objednat před ukončeným 20. týdnem těhotenství. Na ultrazvuk přijímáme i neregistrované pacientky. Cena ultrazvuku je 1200,- Kč a výstup je možné si donést na USB

 

bottom of page